Belianska jaskyňa

Belianská jaskyňa sa nachádza v Tatranskej Kotline, približne 700 metrov nad centrálnym parkoviskom, v severnom svahu Kobylieho vrchu. K vstupu do jaskyne ktorý je v nadmorskej výške 890 m.n.m., vedie turistický chodník.
Belianská jaskyňa bola vytvorená v strednotriasových, guttensteinských vápencoch, dlhodobým vplyvom povrchovej vody prenikajúcej cez medzivrstvové a tektonické pukliny. Celková dlžka jaskyne je 1752 m, jej celkové prevýšenie 160 m. Vstup do jaskyne tvorí krivolaký tunel, ktorý ústi do úvodného dómu.
Odtiaľ trasa prehliadky, ktorá sa vyznačuje častým stúpaním a klesaním, pokračuje cez úzke tunely a štrbiny, ktoré ústia do jednotlivých jaskynných priestorov. Pozoruhodné sú najmä sintrové vodopády, stalagmity pripomínajúce pagody a sintrové jazierka. Vstupné časti jaskyne boli známe už zlatokopom z druhej polovice 18.storočia, ale napriek tomu jaskynné priestory zostali na dlhú dobu ľudským očiam neprístupné. Až v roku 1881 jaskyňu preskúmali a znovu objavili J.Husz a J.Britz.Malá časť jaskyne bola verejnosti sprístupnená už v roku 1882 a v roku 1896 tu bolo inštalované elektrické osvetlenie. V súčasnosti je z Belianskej jaskyne verejnosti prístupných 1135 m.

Otvorené denne okrem pondelka

Ďalšie informácie

  • Mesto: Tatranská Kotlina
  • Vzdialenosť: 6 km
Čítané 13514 krát