Odpustová slávnosť 2013

/50

30.6.2013 sa konala v našej farnosti odpustová slávnosť, pri ktorej sme si pripomenuli aj 40-te výročie od úmrtia kňaza Ignáca Kriššáka.
Pri tejto príležitosti mu bola odhalená pamätná tabuľa.
Kňaz Ignác Kriššák zahynul tragicky na Šírave, keď zachránil topiaceho sa chlapca, svojho miništranta. Následne na brehu skolaboval a ani rýchla zdravotnícka pomoc ho nezachránila.