Veľkonočná nedeľa 2011

Slávnostná svätá omša na Veľkonočnú nedeľu, Ždiar, 24.4.2011