Ohlášky 30.04.2017

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Veronika Mačáková a Štefan Budzák

1. ohlášky 30.04.2017
2. ohlášky 07.05.2017
3. ohlášky 14.05.2017
sobáš 20.05.2017

Ohlášky 30.04.2017

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Karina Kriššáková a Stanislav Vilček

1. ohlášky 30.04.2017
2. ohlášky 07.05.2017
3. ohlášky 14.05.2017
sobáš 20.05.2017

Ohlášky 22.01.2017

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Alžbeta Vaclavová a Peter Cáborsky

1. ohlášky 22.01.2017
2. ohlášky 29.01.2017
3. ohlášky 05.02.2017
sobáš 11.02.2017