Ohlášky 31.05.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Dominika Slebodová a Michal Tomaškovič

 

1. ohlášky 31.05.2020
2. ohlášky 07.06.2020
3. ohlášky 14.06.2020
sobáš 20.06.2020

Ohlášky 22.12.2019

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Linda Juríčková a Ján Andráš

 

1. ohlášky 22.12.2019
2. ohlášky 29.12.2019
3. ohlášky 05.01.2020
sobáš 11.01.2020

Ohlášky 20.10.2019

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

Karolína Krystyna Rybarczyk a Peter Štupák

1. ohlášky 20.10.2019
2. ohlášky 27.10.2019
3. ohlášky 03.11.2019
sobáš 09.11.2019