Ohlášky 1.9.2013

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 

Alica Bekešová a Martin Zapalač

1. ohlášky 1.9.2013
2. ohlášky 8.9.2013
3. ohlášky 15.9.2013
sobáš 21.9.2013