Ohlášky 8.9.2013

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 

Veronika Zoričáková a Maroš Pitoňák

1. ohlášky 8.9.2013
2. ohlášky 15.9.2013
3. ohlášky 22.9.2013
sobáš 28.9.2013