Ohlášky 17.08.2014

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 

Tatiana Mozdenová a Milan Hric

1. ohlášky 17.08.2014
2. ohlášky 24.08.2014
3. ohlášky 31.08.2014
sobáš 06.09.2014