Ohlášky 17.05.2015

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 

Lucia Mačáková a Peter Pacanovský

1. ohlášky 17.05.2015
2. ohlášky 24.05.2015
3. ohlášky 31.05.2015
sobáš 06.06.2015