Ohlášky 17.04.2016

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Ivana Ševčíková a Jozef Spirčák

1. ohlášky 17.04.2016
2. ohlášky 24.04.2016
3. ohlášky 01.05.2016
sobáš 07.05.2016