Ohlášky 15.05.2016

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Edyta Skuza a Martin Rybka

1. ohlášky 15.05.2016
2. ohlášky 22.05.2016
3. ohlášky 29.05.2016
sobáš 04.06.2016