Ohlášky 28.09.2016

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Dominika Mačáková a Matúš Tkáč

1. ohlášky 28.08.2016
2. ohlášky 04.09.2016
3. ohlášky 11.09.2016
sobáš 17.09.2016