Ohlášky 17.09.2016

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Emilia Pipiro a Peter Heldák

1. ohlášky 18.09.2016
2. ohlášky 25.09.2016
3. ohlášky 02.10.2016
sobáš 08.10.2016