Ohlášky 11.06.2017

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Adriana Gibel a Lukáš Heldák

1. ohlášky 11.06.2017
2. ohlášky 18.06.2017
3. ohlášky 25.06.2017
sobáš 01.07.2017