Ohlášky 16.07.2017

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Katarína Slodičáková a Jaroslav Kovalčík

1. ohlášky 16.07.2017
2. ohlášky 23.07.2017
3. ohlášky 30.07.2017
sobáš 05.08.2017