Ohlášky 03.09.2017

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Martina Olekšáková a Václav Batovec

1. ohlášky 03.09.2017
2. ohlášky 10.09.2017
3. ohlášky 17.09.2017
sobáš 24.09.2017