Ohlášky 6.9.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Anna Mária Zavacká a Miroslav Slodičák

 

1. ohlášky 06.09.2020
2. ohlášky 13.09.2020
3. ohlášky 20.09.2020
sobáš 26.09.2020