Víkendový požiar

Pozrite si reportáž z nočného požiaru v našej obci. Poďakovanie patrí aj touto cestou Hasičskému zboru zo Ždiaru.