Zmena hlavnej cesty v Podspádoch

Od 16.10.2019 sa mení organizácia dopravy v obci Podspády. Hlavná cesta sa stáva trasa Ždiar - Vojtasová - Jurgov. Pri odbočovaní na Tatranskú Javorinu (pôvodne hlavná cesta) je teraz potrebné dávať prednosť vozidlám smerujúcim z Poľska (z Vojtasovej). Pôvodná komunikácia 1. triedy Podspády - Tatranská Javorina - Lysá Poľana má byť preklasifiovaná na cestu nižšej triedy.