Návrat Kométy

Na záchranu historickej električky sa podujala firma Siemens, ktorej motory poháňali Kométu sto rokov. Legendárna tatranská električka Kométa, ktorú vlani po zásahu bleskom zradil trakčný motor, by sa mala vrátiť na trať do Vianoc. Vrátiť na trať ju chcú spoločne s popradským Veterán klubom železníc.