Articles

Spomienka na Peťa...

Feb 11 2021

Dňa 11.2.2021 sme si pripomenuli inú smutnú udalosť... Uplynuli 4 roky, ako sme sa rozlúčili s Petrom Michalákom. Pri spomienkovej svätej omši sme si ho pripomenuli aj fotografiami od Miroslava Vaváka, taktiež Bachledovci s Lukášom Oprendekom pripravili hudobné vsuvky...