Poldenné túry Ždiarom

1. Ždiar - Antošovský Vrch - hrebeň Spišskej Magury a späť, 2.15 hod., výškový rozdiel 275 m, ľahké
Od zastávky SAD Ždiar - Tatra hlavnou cestou spiatočným smerom do dolnej časti obce k zastávke SAD Ždiar - Galéria. Odtiaľ doľava pomedzi domy vedľa potoka hore podľa zelenej značky. Cez potok do dolinky a k lesíku. Pri prvej skupine domov sa skrútime doľava a vystúpime do časti Antošovský Vrch. Ďalej rovno pohodlnou vozovou cestou pod stráňou a vyššie okolo osamelých skupiniek ihličnatých stromov bez cesty poľom trocha strmšie hore na okraj lesa. Tu vpravo a okrajom lesa až potiaľ, kde sa spojíme so žltou značkou. Spoločne so zelenou a žltou značkou ku krížu na hrebeni Spišskej Magury (1,15 hod.). Späť tou istou cestou.

2. Ždiar - Bachledova Dolina - hrebeň Spišskej Magury a späť , 2.45 hod., výškový rozdiel 275 m, ľahké
Ako túra č. 1 a ďalej hlavnou cestou od zastávky SAD Ždiar - Galéria nadol až na dolný okraj obce a k zastávke SAD Bachledova Dolina (30 min.). Doľava žltou značkou okolo kríža ponad potok. Proti toku potoka až k sútoku dvoch potokov na začiatku miestnej časti Bachledova Dolina. Pri prvom domčeku za mostom doľava a mierne hore po brehu potoka až na koniec osady. Pri posledných domoch osady odbočíme vpravo a úvozovou cestou strmšie vystupujeme k vysokému ihličnatému lesu. Odtiaľ cez polia k ďalšiemu cípu lesa. Najskôr lesom na ďalšie polia, potom strminou priamo hore bez viditeľnej cesty k lesu. Zľava sa pripája zelená značka. Spolu s ňou vpravo okrajom lesa na hrebeň Spišskej Magury ku krížu (1,30 hod.). Návrat tou istou cestou.

3. Ždiar, Tatra - Lyžiarsky areál Strednica, okolo Hotela Magura
Od autobusovej zastávky Ždiar Tatra ideme asfaltovou cestou až k Hotelu Magura. Pokračujeme zelenou značkou a minieme penzióny v Monkovej doline. Občerstviť sa môžme v bufete u Monkovcov. odtiaľ pokračujeme stále popri potoku lesnou cestičkou až dôjdeme na štart túry Náučného chodníka. Pokračujeme zelenou značkou doprava a prekročíme potok, ktorý bude po ľavej strane. Dostaneme sa na miesto zvané "Vtáčie turne", kedy po pravej strane sa nám týčia vysoké bralá. Hneď za nimi opúšťame lesnú cestu a ideme úzkym chodníčkom, ktorý bude stúpať vpravo do lesa a opúšťame postupne potok. Záverečné stúpanie lesným chodníkom nás vyvedie priamo ku vlekom v lyžiarskom areáli, kde mierne stúpajúc cez lúku sa dostaneme k autobusovej zastávke Ždiar - Strednica. Tu opäť máme možnosť doplniť stratené zásoby v Bufete pod Vidlou. Celé Belianske Tatry so svojimi dvoma najvyššími štítmi budú pred nami ako na dlani.
Odtiaľ môžme ešte prekrižovať hlavnú cestu a po náprotivnej lúke vyjsť ešte kúsok vyššie a celá obec bude pred nami v celej svojej dĺžke.
Ako návratovú cestu môžme zvoliť zo Strednice odbočkou piramo do obce na horný koniec a odtiaľ miestnou komunikáciou cez celú obec až k východiskovému bodu, alebo priamo po hlavnej ceste nadol.