Prechádzky Ždiarom

1. Malý okruh obcou, 45 min.
Od zastávky SAD Ždiar - Tatra priamo hore hlavnou cestou asi 150 m. Odtiaľ doprava spojnicou do obce ku kostolu. Tu opäť doprava cestou medzi obytnými domami a nadol vedľa pohostinstva "Goral", nižšie vedľa budovy Obecného úradu až k miestu, kde sa obecná cesta spája s hlavnou cestou. Tu znova doprava a hlavnou cestou sa vrátime k východiskovému miestu na zastávku SAD Ždiar - Tatra.

 
2. Veľký okruh obcou, 1,30 hod.
Ako prechádzka č. 1 k benzínovej pumpe. Pokračujeme ďalej hlavnou cestou, ktorá sa mierne dvíha, a dôjdeme k ďalšej zastávke SAD Ždiar - Odbočka do obce. Aj my odbočíme a spojnicou zídeme do obce na obecnú cestu, ktorá sa tiahne celou obcou. Tu odbočíme doprava, môžme sa zastaviť v Turistickej informačnej kancelárii a pozrieť si v Galérii výstavu obrazov, poprípade získať ďalšie informácie o obci. Ďalej pokračujeme mierne klesajúc do centra obce ku kostolu a k obchodom s drobným tovarom, potravinami a zeleninou. Ďalej pokračujeme ako záver prechádzky č. 1 a k zastávke SAD Tatra.


3. Ždiar - Hotel Magura a späť, 45 min.
Od zastávky SAD Ždiar - Tatra šikmo doľava vedľa bývalej zotavovne Tatra pohodlnou asfaltovou cestou na ľavom brehu riečky Belá až na veľkú lúku a k hotelu Magura, 20 - 25 min. Návrat tou istou cestou.


4. Ždiar - Magurka a späť, 1.15 hod., výškový rozdiel 318 m
Od zastávky SAD Ždiar - Tatra doprava červenou značkou strmo hore cez cestu v obci. Začíname mierne vystupovať k Filipskému vrchu (1017 m), ktorý obchádzame zľava. Ďalej pokračujeme ku schátraným senníkom a pomedzi stromy na okraji lesa, potom sa skrútime doľava a čoskoro sa spojíme s modrou značkou na hrebeni Spišskej Magury. Sledujeme červenú i modrú značku asi 400 m pod Magurou (1198 m), kde červená značka začína schádzať na severnú stranu Spišskej Magury (45 min.). Návrat tou istou cestou.