Storočný hotel

Storočný hotel Morské oko na Krupowkach (Zakopane) navrhujú domáci zaradiť do siete Hilton.

Víkendový požiar

Pozrite si reportáž z nočného požiaru v našej obci. Poďakovanie patrí aj touto cestou Hasičskému zboru zo Ždiaru.

Facebook a www.zdiar.eu

Facebook-zmenená titulná fotka, pridané nové fotogalérie a blížime sa k stému LIKE...