Napíšte nám...

Jul 27 2012

Vážený pán starosta, blahoželám Vám k znovuzvoleniu do funkcie starostu obce Ždiar.

 

Zároveň chcem vyjadriť presvedčenie, že Vaše budúce pôsobenie v tejto verejnej funkcii bude naďalej transparentné, otvorené a pre občana čitateľné. Verím, že potreby a požiadavky svojich spoluobčanov, rovnako tak aj ich prípadné prehrešky, budete posudzovať objektívne, nezaujato a nestranne a ich názorom a pripomienkam budete pristupovať s rešpektom, a to i v prípade, že budú kritické.
Želám Vám veľa úspechov vo Vašej budúcej práci pre občanov a s občanmi.

S pozdravom
Ing. Jozef Adamják bývalý starosta obce