Ohlášky 19.08.2018

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Simona Budzáková a Ján Gallik

1. ohlášky 19.08.2018
2. ohlášky 26.08.2018
3. ohlášky 02.09.2018
sobáš 08.09.2018

Ohlášky 12.08.2018

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Darina Kriššáková a Jozef Kostka

1. ohlášky 12.08.2018
2. ohlášky 19.08.2018
3. ohlášky 26.08.2018
sobáš 01.09.2018

Ohlášky 22.04.2018

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Lucia Štefaňáková a Michal Pitoňák

1. ohlášky 22.04.2018
2. ohlášky 29.04.2018
3. ohlášky 06.05.2018
sobáš 12.05.2018