Ohlášky 6.9.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Anna Mária Zavacká a Miroslav Slodičák

 

1. ohlášky 06.09.2020
2. ohlášky 13.09.2020
3. ohlášky 20.09.2020
sobáš 26.09.2020

Ohlášky 30.8.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Silvia Zoričáková a Martin Nemešany

 

1. ohlášky 30.08.2020
2. ohlášky 06.09.2020
3. ohlášky 13.09.2020
sobáš 19.09.2020

Ohlášky 9.8.2020

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Barbora Čerpáková a Peter Mačák

 

1. ohlášky 09.08.2020
2. ohlášky 16.08.2020
3. ohlášky 23.08.2020
sobáš 29.08.2020