Ohlášky 01.10.2017

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Daniela Verešpejová a Tomáš Mačák

1. ohlášky 01.10.2017
2. ohlášky 08.10.2017
3. ohlášky 15.10.2017
sobáš 21.10.2017

Ohlášky 01.10.2017 (2)

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Zuzana Pitoňáková a Taras Poliščuk

1. ohlášky 01.10.2017
2. ohlášky 08.10.2017
3. ohlášky 15.10.2017
sobáš 21.10.2017

Ohlášky 01.10.2017 (3)

Sviatosť manželstva sa rozhodli si vyslúžiť:

 Mária Oprendeková a Marek Štefaňák

1. ohlášky 01.10.2017
2. ohlášky 08.10.2017
3. ohlášky 15.10.2017
sobáš 21.10.2017