Slovenčina na slovíčko

V známej jazykovej poradni dňa 24.4.2018 na Rádiu Slovensko odznela otázka od pani Pitoňákovej, ako sa spisovne vyslovuje - ždiaran alebo ždiarčan?
Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová odpovedala, že spisovne je ždiarčan, ale v bežnej komunikácii je možné používať aj ždiaran... tak to ktosi už dosť dávno (vraj viac ako 40 rokov?) uviedol v nejakom slovníku, že správne je ždiarčan... ale ten, čo to tam dával, asi nebol zo Ždiaru ;-)