Daň za ubytovanie po novom

Od 1.1.2020 platí nové VZN č. 1/2019 o miestnej dani za ubytovanie, ktoré poslanci schválili dňa 20.11.2019 uznesením č. 68/2019, ktorým sa dosť zásadne mení jednak výška, tak aj frekvencia vykazovania.

Podstatné zmeny:

  • výška dane: 0,80 €/osoba/noc (pôvodne 0,40 €)
  • ohlasovacia a odvodová povinnosť: do 10tého dňa v mesiaci (pôvodne každý štvrťrok)
  • iba na pripomenutie, že od dane sú oslobodené deti do 15 rokov

Kompletné znenie spomínaného VZNka